Erkenning en gezag

Erkenning en gezag

Als je partner een kind krijgt en je bent niet met elkaar getrouwd en je hebt geen geregistreerd partnerschap, dan ben je niet automatisch ook juridische ouder van je kind. Als je het kind erkent word je alsnog juridische ouder van het kind en ontstaat er een familierechtelijke betrekking. Je hoeft om te erkennen niet perse ook de biologische vader te zijn.

Er zijn wel wat regels bij de erkenning van een kind. Zo moet je bijvoorbeeld als erkenner 16 jaar of ouder zijn en heb je de toestemming van de moeder nodig.

De erkenning kun je samen met moeder bij Burgerzaken van de gemeente regelen voor, tijdens of na de geboorte aangifte van het kind.

Het kan zijn dat de moeder van het kind weigert toestemming te geven voor de erkenning. In dat geval kun je via een advocaat vervangende toestemming aan de rechter vragen.

Erkenning van een kind schept verplichtingen. Zo ben je verplicht het kind te onderhouden totdat het kind 21 jaar is, worden jij en je kind elkaars wettelijke erfgenamen en krijgt het kind in een aantal gevallen jouw nationaliteit. Er kan ook, samen met de moeder, een keuze worden gemaakt voor de achternaam van het kind.

Als je een kind hebt erkend deel je niet automatisch ook het gezag over het kind. Een moeder heeft altijd automatisch gezag over haar kind. Je kunt alleen samen met de moeder gezag krijgen als je het kind eerst hebt erkend. Als je gezag hebt over een kind kun je, samen met moeder, belangrijke beslissingen nemen voor of over het kind. Denk aan schoolkeuze, medische behandeling en het regelen van een paspoort of ID. Een goede communicatie en overleg tussen ouders is dan belangrijk.

Als moeder niet wil meewerken aan het delen van gezag, dan kan de rechter daarover beslissen. Voor het starten van die procedure is bijstand van een advocaat nodig.

Deze ingewikkelde regeling zorgt voor veel praktische problemen en onduidelijkheid. Gelukkig is er onlangs een wet aangenomen waarbij het gezamenlijk gezag voortaan van rechtswege ontstaat door erkenning. Hierdoor hebben niet-gehuwde en niet-geregistreerde partners door de erkenning van het kind automatisch ook het gezamenlijk gezag. Deze nieuwe wet is nog niet officieel ingevoerd en het is nog onduidelijk wanneer dat zal gebeuren. De nieuwe wet zal alleen gelden voor kinderen die na datum inwerkingtreding van de wet worden geboren en erkend.

Heb je vragen? Je kunt ons bellen voor verder advies en ondersteuning.

Terug naar overzicht