Mediation

Als je graag zelf de regie houdt, de uitkomst mede zelf bepaalt en niet wil belanden in een lange en kostbare procedure bij de rechter, dan is mediation de aangewezen manier om op zoek te gaan naar de oplossing van je geschil. Als mediator zijn wij neutraal en begeleiden wij de gesprekken. De mediator behartigt de belangen van alle betrokken partijen en gaat samen met jullie op zoek naar een regeling met lang houdbare afspraken die door iedereen gedragen wordt. Is er overeenstemming bereikt dan worden de afspraken vastgelegd en zorgen we voor een zorgvuldige juridische afronding.

Wij werken volgens de gedragsregels die gelden voor geregistreerde/gecertificeerde mediators. Geheimhouding en vertrouwelijkheid worden in de mediationovereenkomst altijd afgesproken.

Mediation levert verbetering van communicatie op en leidt tot herwinnen van vertrouwen. Mediation is financieel voordeliger dan het inschakelen van twee afzonderlijke advocaten. Mocht de mediation onverhoopt niet slagen, dan zullen de betrokkenen alsnog ieder een eigen advocaat in de arm moeten nemen en zal de mediator de taak moeten neerleggen.

Scheiden in overleg

Ook als er twee advocaten betrokken zijn is het mogelijk om in overleg op zoek te gaan naar een oplossing en een gang naar de rechter ter vermijden. Er wordt dan een viergesprek gepland met als doel om in samenwerking met elkaar afspraken te maken deze vast te leggen. In dit viergesprek ondersteunen de advocaten ieder hun eigen cliënt en zorgen zij ervoor dat de belangen van de cliënt gewaarborgd worden. Waar nodig kan er een deskundige worden gevraagd om mee te denken/te adviseren. Op deze manier wordt geprobeerd om met hulp van alle benodigde expertises een (echt)scheiding of andere zaak af te ronden op een manier die leidt tot lang houdbare afspraken die op een respectvolle wijze tot stand zijn gekomen.

Als je nieuwsgierig bent naar de kansen die mediation kan bieden kun je contact opnemen voor een gratis verkennende kennismaking.

Advocatuur Coaching