Indexering alimentatie 2024

Indexering alimentatie 2024

Het is alweer 2024. Als je op grond van een Ouderschapsplan, een Scheidingsconvenant, een Vaststellingsovereenkomst of een beslissing van de rechter kinder- en/of partneralimentatie betaalt of ontvangt is er belangrijk nieuws.

Elk jaar wordt in het laatste kwartaal vanuit de overheid bekend gemaakt met welk percentage de alimentatiebedragen zullen gaan stijgen om zo (een deel van) de inflatie (loon- en prijsstijgingen) op te vangen. Per 1 januari 2024 gaan de te betalen alimentatie bedragen met 6,2% omhoog. Dit percentage is hoog. Dat komt omdat de inflatie in Nederland het afgelopen jaar ook uitzonderlijk hoog is geweest. Als je in 2023 bijvoorbeeld € 100,- per maand alimentatie betaalt of ontvangt, wordt dat met ingang van 1 januari 2024 een bedrag van € 106,20. Alimentatie betaal je altijd maandelijks bij vooruitbetaling en niet achteraf.

Het gaat om een wettelijke indexering en dat betekent dat in principe iedereen die alimentatie betaalt of ontvangt deze aanpassing verplicht moet doorvoeren, de ontvanger hoeft er dus niet om te vragen. Samen kun je afspraken maken om deze jaarlijkse indexering met betrekking tot partneralimentatie uit te sluiten. Deze afspraak leg je schriftelijk vast in een convenant of een vaststellingsovereenkomst zodat er geen onduidelijkheid over de afspraak kan ontstaan.

In geval van kinderalimentatie kun je geen afspraak maken om de wettelijke indexering uit te sluiten, daar is de jaarlijkse aanpassing op grond van de wet altijd verplicht.

Het is mogelijk dat je nu ineens tot het besef komt dat er nooit indexering is toegepast en er dus te weinig is betaald. In dat geval kun je die gemiste indexeringsverhogingen tot maximaal 5 jaar terug vorderen. Is jullie afspraak over alimentatie alleen vastgelegd in een Convenant, Ouderschapsplan of Vaststellingsovereenkomst zonder rechterlijke uitspraak? Dan zal er eerst alsnog om een uitspraak van de rechter moeten worden gevraagd. Met een uitspraak van de rechter kun je -als dat nodig is- via inschakeling van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) of een deurwaarder de verschuldigde bedragen innen.

Als je tot het besef komt dat je niet meer in staat bent de eerder samen afgesproken of door de rechter vastgelegde alimentatie te betalen, dan is het de moeite waard om te onderzoeken of er een aanpassing mogelijk is. Alimentatie rekenen is ingewikkeld. Wij helpen je graag snel duidelijkheid te krijgen, ook als je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Bel gerust voor een gratis en vrijblijvend advies op maat.

Terug naar overzicht