Reizen en verhuizen met een minderjarig kind na een scheiding

Reizen en verhuizen met een minderjarig kind na een scheiding

Op onze eerdere blog over (vakantie)reizen en het verhuizen met kinderen na een scheiding zijn veel reacties gekomen. Duidelijk is dat deze onderwerpen vaak voor problemen en spanningen tussen ouders zorgen. Omdat er weer vakanties aankomen besteden we nog een keer aandacht aan deze onderwerpen.

Als je samen het gezag over je kind(eren) hebt, zul je met elkaar moeten overleggen over (vakantie)reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland. Je zult vooraf toestemming aan de andere, ook met gezag belaste ouder moeten vragen om met de kinderen op pad te kunnen gaan. Via www.rijksoverheid.nl kun je een toestemmingsformulier downloaden, dat door beide ouders moet worden ingevuld en ondertekend.

Kom je er samen niet uit dan kun je aan de rechter om vervangende toestemming voor je reis vragen. Dat verzoek kan alleen via een advocaat bij de rechtbank worden ingediend en dat verzoek zal uiteraard ruim voor de geplande reis bij de rechtbank ingediend en behandeld moeten worden.

Is er geen toestemming van de andere ouder en ook geen vervangende toestemming van de rechter, dan loop je het risico dat je bij de grenscontrole te horen krijgt dat je niet verder kunt reizen met je kind. Zorg dus dat je de vervangende toestemming van de rechter of het ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier met een kopie van een geldige ID van de andere ouder meeneemt.

Voor het aanvragen van een reisdocument (ID kaart of paspoort) heb je overigens eveneens de toestemming van de andere, ook met gezag belaste ouder nodig. Het hiervoor benodigde toestemmingsformulier kun je op de website van je gemeente downloaden.

Bij gezamenlijk gezag heeft de ouder die met de kinderen naar een andere woonplaats wil verhuizen de toestemming nodig van de andere ouder. Wordt deze toestemming niet verleend, dan kun je aan de rechter vragen om vervangende toestemming te verlenen om zo alsnog met de kinderen te mogen verhuizen. De rechter kijkt kritisch naar dit soort verzoeken omdat de impact voor de kinderen groot is.

De rechter toetst een verzoek om vervangende toestemming om te mogen verhuizen aan een aantal vaste criteria, waarbij het belang van alle betrokkenen, dus ook en vooral die van de kinderen, wordt gewogen. De criteria waaraan getoetst wordt zijn best complex, wij kunnen je daar meer over vertellen.

Wil je op (vakantie)reis gaan, wil je met de kinderen verhuizen of juist voorkomen dat de andere ouder gaat verhuizen? Neem dan contact met ons op voor advies op maat en voorkom dat je onverwacht voor vervelende verrassingen komt te staan.

Terug naar overzicht