Reizen met je kinderen na een echtscheiding of verbroken relatie

Reizen met je kinderen na een echtscheiding of verbroken relatie

Als je bent gescheiden of niet meer samenwoont heb je in de meeste gevallen ook na deze scheiding als ouders allebei nog het ouderlijk gezag over de kinderen. Dat betekent dat je moet overleggen over (vakantie)reizen met de kinderen naar het buitenland. Je zult dan vooraf toestemming aan de andere, gezagdragende ouder moeten vragen om met je kinderen op pad te kunnen gaan. Via www.rijksoverheid.nl kun je het toestemmingsformulier downloaden om daarna in te vullen en te ondertekenen. Let er wel op dat er ook een kopie van een geldige ID of paspoort van de toestemming gevende ouder bij zit.

Soms lukt het niet om er samen uit te komen en wordt er door de andere ouder geen toestemming gegeven om met je kinderen te reizen. Je kunt dan aan de rechter om vervangende toestemming vragen. Dat verzoek kun je alleen via een advocaat bij de rechtbank indienen.

Tip: regel dit tijdig voor de geplande reis!

Als de rechter beslist dat de (vakantie)reis in het belang van de kinderen is, dan treedt de beslissing van de rechtbank in de plaats van de toestemming van de andere ouder. Je kunt dan met de uitspraak van de rechter reizen. Is er geen toestemming van de andere ouder en ook geen vervangende toestemming van de rechter, dan loop je het risico dat je bij de grenscontrole te horen krijgt dat je niet verder kunt reizen met je kinderen. Het is dan ook verstandig te zorgen dat je de papieren op orde hebt en je kunt aantonen dat er toestemming is om met je kinderen te reizen. Tip: zorg dat je een aantal kopie├źn van het ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier of de beslissing van de rechtbank (eventueel met vertaling) bij je hebt.

Vergeet ook niet te zorgen voor een geldig reisdocument voor je kinderen. Voor het aanvragen van een reisdocument (ID kaart of paspoort) heb je eveneens de toestemming van de andere ouder nodig. Het hiervoor benodigde toestemmingsformulier kun je op de website van je gemeente downloaden.

Is de andere ouder niet bereid toestemming te verlenen voor het aanvragen van een reisdocument voor je kinderen, dan kun je zelf om vervangende toestemming vragen bij de rechtbank. Hiervoor heb je niet verplicht een advocaat nodig. Heb je vragen of heb je hulp nodig, bel ons gerust voor advies: SPOOR60 Advocatuur Coaching Mediation 010-310 10 14 www.SPOOR60.nl.

Terug naar overzicht