Scheiden of toch niet?

Scheiden of toch niet?

Een beslissing nemen om je samenwoningsrelatie of je huwelijk/geregistreerd partnerschap te beëindigen is niet eenvoudig. Die beslissing is niet lichtvaardig te nemen omdat de gevolgen van een scheiding groot en ingrijpend zijn. Op emotioneel, maar ook op praktisch vlak. Het proces leidend naar het moment dat je besluit dat een scheiding onvermijdelijk is duurt over het algemeen best lang. Probleem kan zijn dat jij dat proces in een ander tempo doorloopt dan je partner of dat je partner zelfs helemaal (nog) niet bezig is met een eventuele scheiding.

Het komt regelmatig voor dat mensen aan onze tafel denken dat een scheiding voor hen onvermijdelijk is, maar dit hoeft niet ….. Een scheiding is niet de enige weg als er sprake is van relatieproblemen. Een coachingstraject (afzonderlijk of samen) of relatietherapie is soms nog een optie die de moeite van het proberen waard kan zijn.

Is een scheiding onafwendbaar dan hebben de gevolgen van een scheiding behoorlijk veel impact, zeker als er kinderen zijn. Naast het emotionele traject zijn er ook heel veel praktische en financiële zaken te regelen. Hoe ga je de zorg voor de kinderen regelen na de scheiding; wat is daarin wenselijk en wat is haalbaar? Hoe zien jullie ouderschap, welke opvoedingsregels vinden jullie belangrijk en welke normen en waarden willen jullie de kinderen, ook na de scheiding, samen meegeven?

Hier ligt vaak een grote uitdaging, vanwege je eigen emotionele proces in de scheidingssituatie. Irritaties en oud zeer vanuit de partnerrelatie komen snel omhoog en kunnen zich vertalen in een strijd over de kinderen. Gevolg kan zijn dat de kinderen in het midden van jullie strijd komen te staan, met mogelijk schadelijke gevolgen voor hun ontwikkeling naar volwassenheid en vorming van identiteit. Het is fijn als je in dat traject begeleid wordt door een professional die oog voor de kinderen heeft en hun belangen een stem geeft.

Daarnaast zijn er uiteraard ook veel andere beslissingen te nemen; wat te doen met de woning, het verdelen van vermogen en de spullen, pensioenen, (partner)alimentatie, etc.

Het kan helpend en verhelderend zijn om advies in te winnen over wat er allemaal komt kijken mocht het tot een scheiding komen. Zo weet je wat je rechten en plichten zijn en kun je een weloverwogen besluit nemen. Wij kunnen ook samen met je onderzoeken of een scheidingstraject echt onafwendbaar is. Je kunt voor jezelf of voor jullie samen een vrijblijvende afspraak maken om het gesprek hierover aan te gaan. Van harte welkom!

Terug naar overzicht