Scheiden; wat doe je met de woning?

Scheiden; wat doe je met de woning?

Als je het besluit neemt om je relatie te beëindigen, dan heeft dat gevolgen voor je woonsituatie als je samen, eventueel met je kinderen, in één huis woont. Meestal vertrekt één van de partners naar een andere woonplek. Het is momenteel vanwege de overspannen woningmarkt voor zowel koop- als huurwoningen wel een uitdaging om een passende, andere woning te vinden.

Hierna wat mogelijkheden met betrekking tot de woonsituatie in geval van een scheiding:

Huurwoning

Er zullen afspraken moeten worden gemaakt of de huurovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, wie de huur van de woning gaat voortzetten. Let erop dat verhuurders eisen kunnen stellen aan je inkomenspositie als de huurovereenkomst van twee naar één huurder overgaat. De tenaamstelling van de huurovereenkomst zal in de meeste gevallen moeten worden aangepast. De vertrekkende partner zal op zoek moeten gaan naar een andere woning.

Koopwoning

In de meeste gevallen staat de eigendom van de woning op naam van beide partners, net zoals de hypotheek. Je kunt ervoor kiezen om de eigendom van de woning door één van de partners te laten overnemen. Dat heeft tot gevolg dat onderzocht moet worden of er sprake is van een te verdelen overwaarde of onderwaarde in de woning (verschil tussen marktwaarde woning en de stand van de hypotheekschuld).

Als dat zo is zul je afspraken moeten maken over het “uitkopen” van de vertrekkende partner. Bij een overwaarde betaalt de partner die in de woning blijft een bedrag aan de vertrekkende partner, bij een onderwaarde is dat andersom. Vanwege de situatie op de woningmarkt is er momenteel -gelukkig- vaak sprake van een situatie van overwaarde.

Ook de hypotheek zal over moeten gaan naar de partner die de woning overneemt, zodat de vertrekkende partner niet meer aansprakelijk is voor de hypotheekschuld. Er zal moeten worden gekeken of overname van de hypotheek mogelijk is, de hypotheekschuld (die soms hoger wordt omdat de uitkoop van de vertrekkende partner moet worden meegefinancierd) moet na overname namelijk door de overnemende partner alleen kunnen worden gedragen. Als het lukt om de overname te realiseren zal de overdracht van de woning nog moeten worden afgewikkeld bij een notaris.

Soms lukt het niet om de eigendom door één van de partners over te laten overnemen omdat de omzetting van de hypotheek niet lukt. Dan is het raadzaam om andere mogelijkheden te onderzoeken, met aandacht voor de juridische en financieel/fiscale gevolgen.

Tijdelijk alleengebruik van de woning tijdens de scheiding

Soms is het geen optie om nog samen in de woning te blijven omdat de spanningen te hoog oplopen. In dat geval kun je via een advocaat een verzoek bij de rechtbank indienen om te laten beslissen dat het gebruik van de woning gedurende het scheidingstraject aan één van de partners wordt toegewezen. De rechter weegt alle belangen en kijkt daarbij ook naar de belangen van de kinderen.

Er valt nog veel meer te vertellen over wonen en scheiden. Heb je vragen, neem dan gerust contact op met ons. Wij helpen je graag verder.

Terug naar overzicht