Scheiden wat nu?

Scheiden wat nu?

Als je relatie met je partner op de klippen loopt staat je wereld op zijn kop. Het nemen van de beslissing om te gaan scheiden of de relatie te beëindigen is moeilijk en kent vaak een lang voortraject. Een periode van twijfel, verdriet, verloren dromen en angst voor de toekomst. Soms speelt een culturele- of geloofsachtergrond bij het nemen van de scheidingsbeslissing ook nog een complicerende rol.

Vaak lukt het al lang niet meer om goed naar elkaar te luisteren en echt te horen wat de ander bedoelt te zeggen. Je leeft allebei je drukke, alledaagse leven waarin werk en eventueel de zorg voor kinderen een grote rol kan spelen. Als dan één van de partners aangeeft te willen scheiden of de relatie te willen beëindigen heeft dat enorme gevolgen, zeker ook als er kinderen zijn.

Een scheidingsproces is zwaar en heeft grote impact op de partners, hun gezin, familie en vrienden. Naast het emotionele aspect moet er ook praktisch veel geregeld worden; bijvoorbeeld de woning, verdeling van de spullen en de schulden, lopende financiële verplichtingen, (financiële) afspraken rondom de kinderen, pensioenen, etc.

Je kunt ervoor kiezen een eigen advocaat in de arm te nemen die je kan adviseren en je kan begeleiden in een te voeren procedure. Dat is vaak een kostbare keuze, jullie betalen dan allebei de kosten van de eigen advocaat. Dat je een eigen advocaat kiest hoeft overigens niet te betekenen dat het direct een “vechtscheiding” wordt. Er wordt altijd eerst geprobeerd in overleg met de andere advocaat tot afspraken te komen.

Je kunt ook kiezen voor het maken van afspraken onder leiding van een mediator. Je gaat dan met je partner onder leiding van de mediator samen in gesprek met als doel het maken van goede en lang houdbare afspraken. Op een respectvolle manier je relatie afhechten met aandacht voor wat nodig is in alle opzichten. De afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan en een scheidingsconvenant, waarna de procedure bij de rechtbank voor je wordt afgewikkeld. In mediation word je stap voor stap door het proces heen geleid met oog voor alle belangen en behoeftes, ook en vooral die van de kinderen. Scheiden via mediation is minder kostbaar dan ieder een eigen advocaat, je betaalt alleen voor de werkzaamheden van de mediator.

Bij SPOOR60 kunnen wij je zowel als advocaat of als mediator begeleiden. Ontzorgen is ons motto, een scheiding is al ingewikkeld en emotioneel belastend genoeg. Aandacht voor emoties waar nodig, efficiënt en doelgericht waar dat kan en moet. Alles met duidelijke uitleg over de te nemen stappen.

Je kunt ons bellen voor een gratis kennismakingsgesprek.

Terug naar overzicht