Wijziging voor- of achternaam

Wijziging voor- of achternaam

Ouders kiezen de voornaam en de achternaam van hun kinderen. Beide namen zijn erg belangrijk en spelen een belangrijke rol in het leven. Maar stel dat je niet blij bent met de verkregen voor- of achternaam? De wens om een naam te wijzigen komt vaak voor om diverse redenen, zoals bijvoorbeeld: er zijn bij de geboorte-aangifte fouten gemaakt, iemand voelt zich niet fijn bij de naam of iemand wil de achternaam van een ouder niet langer dragen.

Het wijzigen van een voornaam gaat via een procedure bij de rechtbank. Het verzoek voornaamswijziging moet door een advocaat worden ingediend. Er moet een zwaarwichtig belang zijn bij de wijziging van de voornaam en dus moet het verzoek goed onderbouwd zijn.

De wijziging van een achternaam moet bij de overheidsintantie Justis (www.justis.nl) worden ingediend. Deze instantie beslist namens de minister van Justitie en Veiligheid of de gevraagde wijziging wordt toegestaan. Wijziging is slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk. Bij een kind jonger dan twaalf jaar geldt een verzorgingstermijn van vijf jaar om de achternaam te kunnen wijzigen in die van de verzorgende ouder. Bij een kind in de leeftijd tussen twaalf en achttien jaar geldt een verzorgingstermijn van drie jaar.

Na een echtscheiding begint de verzorgingstermijn te lopen op de datum waarop de echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente waar ouders ooit trouwden. Was er geen huwelijk, dan is bepalend op welke datum ouders niet langer op één adres stonden ingeschreven.

Als er wel aan de verzorgingstermijn wordt voldaan, maar de andere ouder niet instemt met de wijziging van de achternaam, dan kan de aanvraag niet worden toegewezen. Hierop bestaan twee uitzonderingen; de niet instemmende ouder is veroordeeld wegens een misdrijf tegen het kind of er kan worden aangetoond dat die andere ouder niet of nauwelijks met het kind in gezinsverband heeft samengeleefd. Een kind vanaf twaalf jaar of ouder moet schriftelijk instemmen met de aanvraag. Weigert de andere ouder toestemming, maar er is wel voldaan aan de drie jaar verzorgingstermijn dan is de wens van het kind van 12 jaar of ouder doorslaggevend.

De kosten van het wijzigen van de voornaam en/of de achternaam zijn hoog. Bij een voornaamswijziging moet je de advocaat betalen en griffierecht aan de rechtbank voldoen. Bij een achternaamswijziging moet een bedrag van € 835,- aan Justis worden betaald als het om een meerderjarige of een kind onder de 18 jaar gaat. Dit ongeacht de beslissing van Justis. Belangrijk dus om je goed te laten adviseren over een verzoek tot naamswijziging.

Indien je vragen over dit onderwerp hebt of een verzoek naamswijziging wil indienen dan kun je geheel vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen. Wij helpen je graag verder op weg.

Terug naar overzicht