Wijziging Naamrecht

Wijziging Naamrecht

Het zal weinig mensen ontgaan zijn. De oude regeling dat een kind automatisch de achternaam van de vader kreeg is na een lang traject van voorstellen en wetgeving gewijzigd. Vanaf 1998 was er al de mogelijkheid om te kiezen tussen de achternaam van de vader of van de moeder.

Met ingang van 1 januari 2024 is als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Introductie Gecombineerde Geslachtsnaam daarnaast de keuze toegevoegd om te kunnen kiezen voor beide achternamen van de ouders, waarbij een maximum van 2 namen geldt. De volgorde van de achternamen kunnen ouders zelf kiezen.

De nieuwe wet geldt vanaf 1 januari 2024 voor kinderen die geboren zijn na 1 januari 2024. Voor kinderen die zijn geboren na 1 januari 2016 hebben de ouders een jaar (dus tot 1 januari 2025!) de tijd om hun kind een gecombineerde achternaam te geven. Hetzelfde geldt voor een al in 2023 erkend, maar in 2024 geboren kind. Aan het gebruik maken van deze overgangsregeling zijn wel kosten verbonden. Voor een eerste kind is dat € 75,-, voor elk volgende kind € 50,-. Je regelt dat via de gemeente waar het kind is geboren.

Maken de ouders geen keuze dan gelden de hoofdregels uit de wet: achternaam vader bij huwelijk en geregistreerd partnerschap en achternaam moeder bij geen huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Vanwege het uitgangspunt van eenheid van de achternaam binnen een gezin geldt dat de keuze voor een dubbele achternaam alleen mogelijk is bij het eerste kind van dezelfde ouders. Dit is ook de reden waarom kinderen geboren na 1 januari 2016 alsnog een dubbele achternaam kunnen krijgen. Dit om de mogelijkheid te creëren dat alle kinderen in een gezin dezelfde achternaam kunnen krijgen.

De keuze kan alleen worden gemaakt als beide ouders het eens zijn over de dubbele achternaam en die keuze voor al hun kinderen maken. Kunnen de ouders het daarover niet eens worden dan behouden de kinderen in het gezin de al eerder gekozen achternaam.

Gevolg van de wet is wel dat als iemand met een dubbele achternaam een kind krijgt met iemand die ook een dubbele achternaam heeft er maar liefst tien mogelijke achternamen zijn. Als beide ouders één achternaam hebben dan zijn er nog altijd zes verschillende opties.

De regeling voor de wijziging van een voornaam is onveranderd gebleven. Een dergelijk verzoek dient nog altijd door een advocaat bij de rechtbank te worden ingediend.
Mocht je vragen hebben over dit (of een ander juridisch) onderwerp dan kun je uiteraard altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Terug naar overzicht